Suwalskie Wieści


Suwałki, 12 maja 2005 r.

Wyprawa szkolnaRodzice dzieci z Suwałk, które w roku szkolnym 2005/2006 rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych mogą już ubiegać się o pomoc w postaci podręczników szkolnych przyznawaną w związku z realizacją rządowego programu "Wyprawka szkolna". Celem tego programu jest wyrównywanie startu szkolnego uczniów.

Pomoc otrzymają uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na osobę nie przekracza 316 złotych czyli 100% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zmianami).

Pomoc w postaci podręczników przysługuje też uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 110% powyższego kryterium dochodowego( ok.. 347 złotych) o ile zaistnieją okoliczności wymienione w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej czyli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzice spełniający wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, winni jak najszybciej zgłosić się do dyrektorów szkół celem złożenia stosownych dokumentów takich jak zaświadczenie o dochodach i inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści