Suwalskie Wieści


Suwałki, 18 kwietnia 2005 r.

Współpraca Suwałk z łotewskim RezekneSuwalscy radni opowiedzieli się za nawiązaniem współpracy z łotewskim miastem Rezekne. W czasie styczniowego pobytu suwalskiej delegacji w Rezekne podpisano wstępna umowę o współpracy obu miast. Umowa obowiązuje przez 5 lat. Jej ważność przedłuża się automatycznie, jeśli żadna ze stron na 3 miesiące przed jej wygaśnięciem nie poinformuje pisemnie drugiej strony o zerwaniu tej umowy.

Więzi partnerskie Suwałk i Rezekne mają obejmować współpracę ekonomiczną, finansową, intelektualna i kulturową. Szczególne znaczenie w kontaktach obu miast ma realizacja wspólnych projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Region Rezekne położony jest we wschodniej części Łotwy na obszarze Łatgalii. Jest to jedno z siedmiu na Łotwie miast posiadających jednocześnie prawa okręgu i miasta. W Rezekne mieszka 41 tys. osób. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym i kolejowym. Miasto jest też znaczącym na Łotwie ośrodkiem naukowym i badawczym. Najważniejsza uczelnia w mieście to Wyższa Szkoła, w której wykłada się administrację i zarządzanie, filologię, prawo, pedagogikę oraz informatykę i nauki przyrodnicze. W regionie Rezekne są też trzy szkoły wyższe licencjackie. Od 6 lat miasto Rezekne ma status Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Współpraca międzynarodowa i transgraniczna to jeden z celów strategicznych Suwałk - miasta położonego w pobliżu granic z Litwą, Rosja i Białorusią. Suwałki, poza Rezekne, współpracują jeszcze z: litewskimi Alytusem i Mariampolem, estońskim Voru, niemieckim Waren oraz francuskim Grande Synthe. Za współpracę międzynarodową z miastami partnerskim Suwałki zostały wyróżnione dyplomem, medalem i flagą Rady Europy.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści