Suwalskie Wieści


Suwałki, 28 maja 2005 r.

Wspólne korzenie"W poszukiwaniu wspólnych korzeni kulturowych" - to tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Obwodową Narodowa Bibliotekę im. Karskiego w Grodnie. Konferencja odbędzie się w dniach od 6 do 8 czerwca 2005 roku w Wigrach koło Suwałk.

W czasie konferencji przewidziane są: wykłady literackie wygłoszone przez Polaków i Białorusinów, biesiada literacka, warsztaty literackie i tematyczne przeprowadzone między innymi przez literaturoznawcę i etnografa (Kultura życia codziennego na pograniczu polsko-białoruskim). W czasie konferencji prezentowana będzie wystawa ukazująca wspólne korzenie kulturowe w literaturze Białorusi i Polski.

Konferencja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści