Suwalskie Wieści


Suwałki, 13 maja 2005 r.

Kolejny etap walki ze substancjami ropopochodnymiUrząd Miejski w Suwałkach zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej z o.o. w Gołdapi na realizację zadania o nazwie: "III etap działań zmierzających do rozwiązywania problemu zanieczyszczania transgranicznej rzeki Czarna Hańcza substancjami ropopochodnymi". PGK z Gołdapi wygrał przetarg na realizację tego zadania.

W ramach projektu "III etap działań zmierzających do rozwiązywania problemu zanieczyszczania transgranicznej rzeki Czarna Hańcza substancjami ropopochodnymi" zostaną zamontowane trzy separatory substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej do Czarnej Hańczy. To jeden z etapów długofalowego programu rozwiązywania ważnego w Suwałkach problemu zanieczyszczania substancjami ropopochodnymi wód opadowych odprowadzanych później do Czarnej Hańczy.

Projekt będzie dofinansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Przygranicznej PHARE w regionie Morza Bałtyckiego - Schemat Wsparcia. Całkowita wartość projektu 141 553 euro. Termin realizacji projektu do 31.sierpnia 2005 roku

Euroregion Niemen objął patronatem przedsięwzięcia realizowane w ramach wyżej wymienionego projektu.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
fot. Bogdan Pieklik

Powrót - inne wieści