Suwalskie Wieści


Suwałki, 17 maja 2005 r.

Unieważniony przetargPrezydent Suwałk unieważnił przetarg nieograniczony na opracowanie analizy ekonomiczno - społecznej oddziaływania planowanego obiektu handlowo - usługowego wielkopowierzchniowego między ulicami Reja i Pułaskiego.

Wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta wpłynęła po czasie i zgodnie z przepisami nie mogła być rozpatrywana. Druga oferta wpłynęła w ustalonym czasie ale jej cena przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Prezydent Suwałk unieważnia postępowanie przetargowe.

Prezydent Suwałk ogłosi następny przetarg nieograniczony na opracowanie analizy ekonomiczno - społecznej oddziaływania planowanego obiektu handlowo - usługowego.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści