Suwalskie Wieści


Suwałki, 23 czerwca 2005 r.

Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnieniaW Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbędzie się konferencja na temat "Suwalskiego porozumienia na rzecz zatrudnienia". Konferencja to część projektu finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu PHARE 2002 "Lokalna inicjatywa rynku pracy", na które Urząd Miejski w Suwałkach otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych - 33 tysiące euro.

Na konferencji zostaną zaprezentowane wszechstronne badania suwalskiego rynku pracy zrealizowane w ramach projektu oraz będzie omówiona propozycja dokumentu "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia". W czasie konferencji zaplanowano też podpisanie porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi zainteresowanymi integrowaniem działań na rzecz poprawy sytuacji na suwalskim rynku pracy. Konferencja odbędzie się 30 czerwca 2005 roku o godzinie 945 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach sala 26. W programie między innymi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawi możliwości finansowania projektów rynku pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści