Suwalskie Wieści


Suwałki, 18 marca 2005 r.

Skwer Marii KonopnickiejZe względu na duże zainteresowanie suwalczan przedłużono konsultacje w sprawie przebudowy i zagospodarowania skweru Marii Konopnickiej w Suwałkach. Na ten temat dyskutują też mieszkańcy Suwałk na łamach prasy. Władze Suwałk chcą aby suwalczanie sami zdecydowali o przyszłości jednego z głównych miejsc publicznych naszego miasta.

W przeszłości skwer ten był placem targowym w całości wyłożonym brukiem a w części zabudowany drewnianymi stoiskami. W latach 60 - tych plac przebudowano na park miejski. Pojawił się pomnik M. Konopnickiej, wybudowano jednokondygnacyjny pawilon handlowy, fontannę, wytyczono i wylano asfaltem alejki i plac przed pomnikiem, założono trawniki i zasadzono zieleń wysoką. Teraz park im. Marii Konopnickiej jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców Suwałk.

Sprawą rewaloryzacji parku zajmowała się Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna. Większość jej członków opowiedziała się za przywróceniem historycznej funkcji skweru czyli odtworzeniem rynku.

Władze Suwałk uważają, że to mieszkańcy miasta powinni rozstrzygnąć o tym co powstanie w tym miejscu - plac(rynek) czy skwer (park) a może połączyć obie funkcje ? Odpowiedź na te pytania pozwoli podjąć dalsze prace, które zmienią wygląd parku im. M. Konopnickiej. Na jego przebudowę i rewitalizację możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W harmonogramie podejmowanych uchwał intencyjnych na opracowanie planów miejscowych na rok 2005 jest ujęty teren parku im. M. Konopnickiej.

Opinie można kierować do Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki lub telefonicznie pod numery:

lub na adres e-mail Pracowni Urbanistycznej: pru@um.suwalki.pl
Więcej informacji na stronach: www.um.suwalki.plmb (UM Suwałki)


Powrót - inne wieści