Suwalskie Wieści


Suwałki, 18 marca 2005 r.

Suwałki zdobyły kolejne pieniądzeUrząd Miejski w Suwałkach otrzymał pieniądze ze środków Wspólnoty Europejskiej na projekt "Stąd jesteśmy - Kultura - Integracja - Partnerstwo". Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Polska Granica Wschodnia edycja 2003 wyniesie 34 462,54 euro a koszt całego projektu wynosi 46 571 euro. Projektowi patronuje Euroregion Niemen.

Za te pieniądze zorganizowany zostanie cykl imprez z udziałem naszych sąsiadów z Unii Europejskiej i spoza Wspólnoty Europejskiej mających zintegrować sąsiadów poprzez działania kulturalne.

Odbędą się między innymi: "Koncert Przyjaźni" w centrum miasta przy ulicy Kościuszki, kabareton, zorganizowany będzie też Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Rok w Unii" połączony z wystawą, ukaże się też publikacja "Bibliografia Regionu Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny". Imprezy zaplanowano na maj - czerwiec 2005.mb (UM Suwałki)


Powrót - inne wieści