Suwalskie Wieści


Suwałki, 27 kwietnia 2005 r.

Radni za pomnikiemNa sesji Rady Miejskiej suwalscy radni opowiedzieli się za wzniesieniem w Suwałkach pomnika pamięci Papieża Jana Pawła II. Za tą uchwałą głosowało 19 radnych, jeden (Grzegorz Gorlo z klubu PiS) był przeciw.

Budowa pomnika będzie finansowana ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej oraz ze środków przewidzianych w budżecie miasta. Proponowana lokalizacja pomnika to północna część Parku Konstytucji 3 Maja lub okolice kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla przy ul. Jana Pawła II. O lokalizacji, kształcie, wielkości, materiale z jakiego pomnik zostanie wykonany zdecydują radni. Prezydent Gajewski proponuje ogłoszenie konkursu na opracowanie projektu i wykonanie pomnika.

W celu realizacji tej inwestycji tworzy się Komitet Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II, z udziałem między innymi samorządów z Suwalszczyzny, duchowieństwa oraz mieszkańców Suwałk. Komitet budowy pomnika ma charakter otwarty.

Prezydent Gajewski zaproponował aby pomnik Jana Pawła II w Suwałkach odsłonić w czerwcu 2006 roku, w siódmą rocznicę pobytu papieża na Suwalszczyźnie. W czerwcu 1999 roku Ojciec Święty przejechał przez Suwałki w drodze z klasztoru pokamedulskiego nad Wigrami do Augustowa. Wcześniej - w latach 50 i 60 - tych Karol Wojtyła odwiedzał Suwałki i okolice w czasie spływów kajakowych po Wigrach i szlakiem Czarnej Hańczy.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści