Suwalskie Wieści


Suwałki, 4 kwietnia 2005 r.

Przebudowa ulicW środę 6. kwietnia 2005 roku o trzynastej w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach zostanie podpisany kontrakt na wykonanie przebudowy ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 w Suwałkach.

Kontrakt w naszym mieście będzie realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów". Wartość kontraktu brutto wynosi 24 321 205,43 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 775 052,00 PLN. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum firm: BUDIMEX DROMEX S.A. (lider) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. w Suwałkach (partner).

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulic w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 o długości 4,3 km oraz budowę nowych odcinków ulic o długości 2,2 km - w tym:

 • zadanie nr 1- przebudowa ul. 23. Października ( 1,72 km),
 • zadanie nr 2- przebudowa ul. Grunwaldzkiej ( 0,28 km) wraz z wykonaniem ścieżek rowerowych na istniejącym odcinku ul. Grunwaldzkiej o długości 540 m,
 • zadanie nr 3- przebudowa ul. Sikorskiego ( 1,30 km) wraz z wykonaniem kładki dla ruchu pieszego i rowerowego oraz remontem mostu na rzece Czarna Hańcza,
 • zadanie nr 4- budowa odcinka ul. Sikorskiego wraz z połączeniem z ulicami istniejącymi (1,30 km),
 • zadanie nr 5- budowa odcinka ul. Grunwaldzkiej ( 0,90 km),
 • zadanie nr 6- przebudowa ul. Bakałarzewskiej ( 1,00 km).

  Na ulicach objętych zamówieniem wykonane zostaną niezbędne przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz uzupełnione urządzenia odwadniające. Wybudowane będą brakujące linie oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła. Konstrukcja nawierzchni przystosowana będzie do kategorii obciążenia ruchem KR 4, co zapewni właściwą nośność dla przewidywanego obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych. Na wszystkich ulicach będą: zatoki autobusowe, ścieżki, chodniki i trawniki uliczne. Na skrzyżowaniach ulicy Grunwaldzkiej z ulicami: Sikorskiego, 23 Października, Bakałarzewską i Zarzecze ( 4 szt.) powstaną ronda.

  Szczegółowe informacje: Romuald Koleśnik, Dyrektor Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, tel. 087- 566- 78-55.  mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


  Powrót - inne wieści