Suwalskie Wieści


Suwałki, 18 marca 2005 r.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘZapraszam na konferencję prasową, na której zostaną przekazane informacje na temat projektu "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" realizowanego wspólnie przez Urząd Miejski w Suwałkach z Powiatowym Urzędem Pracy oraz dwiema instytucjami partnerskimi - Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku i Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr "Wiedza dla rozwoju". Projekt w 75 % finansowany z budżetu Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Projekt ma na celu poprzez zainicjowanie działań partnerskich, wypracowanie "Porozumienia na rzecz zatrudnienia" służącego poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Konferencja prasowa odbędzie się w czasie warsztatów na rzecz partnerstwa, w których zaplanowano udział około 75 osób pochodzących z 40 instytucji związanych z rynkiem pracy w Suwałkach.

Konferencja prasowa odbędzie się 23 marca o 1145 w Izbie Gospodarczej Rynków Wschodnich w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 76.mb (UM Suwałki)


Powrót - inne wieści