Suwalskie Wieści


Suwałki, 8 czerwca 2005 r.

Pieniądze na Środowiskowy Dom SamopomocySuwałki otrzymały dotację na utworzenie w roku 2005 Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Izabela Jaruga - Nowacka, wiceprezes Rady Ministrów, minister Polityki Społecznej zdecydowała o przeznaczeniu ze środków rezerwy celowej ustawy budżetowej na 2005 rok przeznaczonej m.in. na dotacje celowe rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwoty 431 250 złotych na utworzenie i uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach. Z wnioskiem w tej sprawie do wicepremier Jarugi - Nowackiej zwrócił się prezydent Suwałk Józef Gajewski w czasie jej wizyty 1.kwietnia 2005 roku w Suwałkach, a następnie powtórzył w piśmie z 19. kwietnia 2005 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma powstać w budynku obecnie nie użytkowanym na terenie tworzonego Centrum Pomocy Społecznej przy ulicy 23 Października w Suwałkach. Organizatorem tej placówki będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. W nowej placówce w grudniu 2005 roku znajdzie miejsce 25 osób. Docelowo będzie tam 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i po przebytym kryzysie psychicznym. Szacuje się, że docelowo w tej placówce zatrudnienie znajdzie 10 osób. Koszt adaptacji budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy to 1 150 000 złotych. W tym roku będzie realizowany pierwszy etap inwestycji. Po uruchomieniu Środowiskowego Domu Samopomocy jego bieżące utrzymanie to zadanie rządowe.

Z danych statystycznych wynika, że na terenie Suwałk osoby niepełnosprawne stanowią 12% ogólnej liczby mieszkańców, w tym około 2300 osób to niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi. Na dotychczasowy system pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w Suwałkach składają się przede wszystkim usługi prowadzone przez służbę zdrowia, oświatę, nieliczne organizacje pozarządowe i pomoc społeczną. Pomoc społeczna zapewnia wsparcie finansowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warsztat terapii zajęciowej, z którego korzysta 46 osób. Do tego wsparcia dostęp ma nieliczna grupa osób. Poza pomocą typowej opieki zdrowotnej niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi potrzebują często innego wsparcia i takie znajdą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach. Powstaną w nim grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi po to by kształtować postawy zapobiegające wykluczeniu społecznemu. W tej placówce znajdą szansę na wyjście z izolacji, będzie tam miejsce na rozmowę na specyficzne tematy, których nie mogą poruszać w swoim otoczeniu.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści