Suwalskie Wieści


Suwałki, 25 maja 2005 r.

Pieniądze na pomnikPrezydent Suwałk przyznał 5 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy pomnika-obelisku "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru", który stanie na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach. Planowane odsłonięcie pomnika-17. września 2005 roku w Dniu Sybiraka. Pomysłodawcą budowy pomnika jest Zarząd Koła Związku Sybiraków w Suwałkach.

Pomnik będzie upamiętniał wszystkich mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny, którzy trafili na Syberię w czasie zsyłek w końcu osiemnastego wieku , po powstaniach listopadowym i styczniowym a także podczas sowieckich wywózek w latach 1940-1941. Wielu z nich powróciło do Ojczyzny i na Suwalszczyznę dopiero po 1956 roku.

Pomnik będzie kosztował około 25 tysięcy złotych. Dofinansowanie z budżetu miasta na budowę pomnika otrzyma Zarząd Koła Związku Sybiraków w Suwałkach w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych w II półroczu 2005 roku w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji. Pełen wykaz organizacji i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści