Suwalskie Wieści


Suwałki, 27 kwietnia 2005 r.

Ośrodek dla osób z upośledzeniem umysłowymPrezydent Suwałk Józef Gajewski spotkał się z przedstawicielami suwalskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którzy proponują utworzyć w Suwałkach ośrodek zajmujący się osobami upośledzonymi umysłowo. Prowadzenia ośrodka podjęłoby się Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Prezydent Gajewski zadeklarował wsparcie ewentualnego tworzenia takiego ośrodka ale przypomniał, że już teraz wszystkie osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym z Suwałk mogą otrzymać odpowiednią pomoc w już istniejących placówkach szkolno - wychowawczych w Suwałkach. Taki ośrodek można jedynie uzupełniać ofertę już istniejących placówek. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przedstawili listę osób potrzebujących pomocy. Spośród 26 osób połowa mieszka w Suwałkach.

- Już w tej chwili w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Suwałkach mogę przyjąć 40 osób głęboko upośledzonych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Po zakończeniu prac dostosowawczych mogą to być również osoby obłożnie chore - uważa Aleksandra Muszczynko, dyrektor ośrodka przy ulicy Przytorowej. Koszt utrzymania jednego ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym miesięcznie wynosi: 1 308 złotych w szkole podstawowej i 991 złotych w gimnazjum. Pieniędzy z subwencji oświatowej nie wystarcza. Dodatkowo budżet miejski dofinansowuje utrzymanie jednego ucznia kwotą kilkuset złotych (ok. 300 - 400 złotych miesięcznie).

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zamierza utrzymać ośrodek dla osób z upośledzeniem umysłowym przede wszystkim z subwencji oświatowej oraz innych źródeł. Ten ośrodek ma opiekować się mieszkańcami trzech powiatów: suwalskiego - grodzkiego, suwalskiego - ziemskiego i sejneńskiego. Prezydent Suwałk stwierdził, że do wsparcia takiego ośrodka konieczne byłoby porozumienie władz tych trzech powiatów co do zasad współudziału w finansowaniu działalności ośrodka.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści