Suwalskie Wieści


Suwałki, 13 czerwca 2005 r.

O gwarach w SuwałkachPrzez trzy dni językoznawcy z Polskiej Akademii Nauk oraz z uczelni całego kraju dyskutować będą na konferencji naukowej o gwarach i kulturze regionu północno - wschodniej Polski oraz języku współczesnej polityki. Organizatorzy spotkania: Urząd Miejski w Suwałkach, Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Suwałkach, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach oraz Uniwersytet w Białymstoku - Instytut Filologii Polskiej i Wszechnica Mazurska w Olecku.

14 i 15.06 konferencja odbędzie się we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

15.06 (po południu zaplanowano wizytę w Wodziłkach na Suwalszczyźnie - wsi zamieszkałej przez staroobrzędowców)

16.06 - godz. 10-13 Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach konferencja poświęcona językowi współczesnej polityki. W konferencji uczestniczyć będą : prof. Stanisław Dubisz oraz prof. Barbara Falińska.


mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści