Suwalskie Wieści


Suwałki, 25 kwietnia 2005 r.

Nie bądźmy obojętniZakończyła się zimowa akcja pod nazwą "Nie bądźmy obojętni" skierowana do osób bezdomnych oraz do wszystkich osób niezaradnych życiowo. Akcja miała zapobiegać zamarznięciom, żebractwu i zagrożeniom pożarowym.

W Suwałkach bezdomni mogli korzystać z gorących posiłków w stołówkach prowadzonych przez "Caritas"
Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Organizacje działające w Suwałkach wydawały też ubrania, buty, środki higieny osobistej i w miarę możliwości paczki żywnościowe.

Od października 2004 roku do marca 2005 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 91 bezdomnych, w tym 5 kobiet. W zdecydowanej większości problem bezdomności w Suwałkach dotyczy mężczyzn w wieku 35 - 45 lat i jest spowodowany alkoholizmem, nie znalezieniem " dachu nad głową" po opuszczeniu zakładu karnego czy też rozpadem rodziny. W 2004 roku zmniejszyła się ilość bezdomnych w Suwałkach o 14 osób ( z 135 w 2003 r. do 121 w 2004 r.).

Od X 2004 do III 2005 r. z noclegowni przy ul. Sportowej skorzystały 24 osoby, a gorące posiłki otrzymały 32 osoby. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zorganizował również kolację wigilijna i śniadanie wielkanocne dla bezdomnych. Urząd Miejski w Suwałkach opracował też i wydał Informator o instytucjach niosących pomoc w zakresie bezradności społecznej - zima 2004/2005.

W 2004 roku na pomoc bezdomnym miasto wydało 226 479 złotych. Na tę kwotę składa się zarówno pomoc finansowa, jak i w naturze oraz utrzymanie noclegowni przy ul. Sportowej.

Akcję "Nie bądźmy obojętni" zainicjowała Komenda Miejska Policji w Suwałkach, a współpracował z nią: Urząd Miejski w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejska, Centrum Interwencji Kryzysowej, Zarząd Okręgowy PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NZOZ Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Sąd Rejonowy.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści