Suwalskie Wieści


Suwałki, 8 czerwca 2005 r.

Maszt niegroźnyMieszkańcy Osiedla Północ w Suwałkach nie powinni obawiać się zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym wytworzonym przez maszt telefonii komórkowej, który PTK Centertel zamierza wybudować w Suwałkach na terenie prywatnym w pobliżu ulicy Reja i kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała. Pozwolenie na budowę wydano zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Najpierw inwestor wystąpił o wydanie warunków zabudowy i przed wydaniem tej decyzji w czerwcu 2004 roku zostało opublikowane ogłoszenie na łamach Tygodnika Suwalskiego oraz na tablicy ogłoszeń UM w Suwałkach. Nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec planowanej decyzji. W grudniu 2004 roku inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej do 30 metrów wysokości. Przedstawił projekt oraz raport oddziaływania masztu na środowisko opracowany przez Państwową Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białymstoku, który stwierdza że planowany maszt nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Raport przewiduje ,że promieniowanie elektromagnetyczne pojawi się na wysokości od 27, 8 metra do 32,4 metra nad poziom otoczenia i będzie docierało w promieniu od 32,2 metra do 38, 6 metra od masztu. Z opinii wynika, że nie ma potrzeby tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w pobliżu masztu. Przed wydaniem pozwolenia na budowę Urząd Miejski w Suwałkach (w styczniu 2005 roku) ogłosił na łamach Tygodnika Suwalskiego oraz na tablicy ogłoszeń informację o planowanej inwestycji. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem 9.02.2005 UM w Suwałkach wydał decyzję administracyjną pozwalającą na budowę masztu telefonii komórkowej na terenie prywatnym w pobliżu ulicy Reja i kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała.

Przed oddaniem do użytku tego masztu powtórnie zostanie opracowany raport o jego oddziaływaniu na środowisko. Także po oddaniu do użytku masztu będzie kontrolowane jego oddziaływanie na środowisko. A wszystko po to by nie dopuścić do szkodliwego oddziaływania na otoczenie.

Teraz na terenie Suwałk są już zainstalowane maszty telefonii komórkowej na budynkach: Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego, Zespołu Szkół nr 1, Kolbetu, na budynku straży pożarnej, Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Korczaka 2, na terenie bazy PKS oraz terenie prywatnym przy ulicy Piaskowej oraz na kominie PEC-u.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści