Suwalskie Wieści


Suwałki, 24 maja 2005 r.

Kolejna rekompensataPrezydent Suwałk zdecydował o zawarciu ugody ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w ramach postępowania regulacyjnego dotyczącego nieruchomości po synagodze i dwóch domach modlitw przy ulicy Noniewicza. Tych budynków już nie ma. Teraz jest tam Osiedle II. W wyniku negocjacji ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich ustalono, że Miasto Suwałki wypłaci odszkodowanie w wysokości 192 400 złotych. Zapłata ma nastąpić do 31.12.2006 roku.

Ten wniosek Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich nie budzi wątpliwości. Miasto Suwałki powołało rzeczoznawcę, który oszacował wartość gruntu i to była podstawa do negocjacji. W wyniku rokowań ustalono kwotę odszkodowania.

Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich złożył 28 wniosków, w których domaga się zwrotu 20 nieruchomości w Suwałkach. W kwietniu w wyniku negocjacji ustalono, że Miasto Suwałki wypłaci odszkodowanie w wysokości 115 tysięcy złotych za budynek dawnej szkoły wyznaniowej przy ulicy Noniewicza 25. Kolejny nie budzący wątpliwości wniosek dotyczy cmentarza żydowskiego przy ulicy Zarzecze. W ty przypadku nieruchomość podlega zwrotowi "w naturze".

Pozostałe wnioski są analizowane. Ustalenie przesłanek wynikających z ustawy jest wyjątkowo trudne. Wnioski zawierają bardzo lakoniczne, wręcz symboliczne uzasadnienie. Podstawą orzekania w takich sprawach jest stan faktyczny. Dlatego też w większości przypadków Prezydent Suwałk wnioskuje o umorzenie postępowania regulacyjnego, gdyż wnioski nie zawierają merytorycznego uzasadnienia np. wskazują nieruchomości przy ulicach, których w Suwałkach nie było; wskazują numerację, której w Suwałkach nie było. Budynki, które wskazano w części wniosków nie istnieją i nie istniały w dniu wejścia w życie ustawy o stosunku Rzeczpospolitej Polskiej do gmin wyznania żydowskiego to jest 11 maja 1997 roku.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści