Suwalskie Wieści


Suwałki, 21 kwietnia 2005 r.

Dzień Ziemi w Suwałkach"Dzień Ziemi" po raz kolejny będzie obchodzony w Suwałkach. 22 kwietnia 2005 roku Urząd Miejski wspólnie z placówkami oświatowymi organizuje sprzątanie terenów wzdłuż rzeki Czarna Hańcza oraz kilku wybranych miejsc na terenie miasta.

Suwałki sprzątać będą uczniowie Szkół Podstawowych nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 i nr 10 oraz I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołów Szkół nr 6 i nr 7. Urząd Miejski zapewnia worki do zbierania odpadów oraz rękawice.

Zebrane w czasie akcji odpady będą odbierane przez Zakład Usług Komunalnych i dostarczone do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści