Suwalskie Wieści


Suwałki, 13 maja 2005 r.

Czarna Hańcza będzie czystszaUrząd Miejski w Suwałkach zawarł umowę z "Ekol - Unicom" sp.z o.o. z Gdańska na realizację zadania o nazwie : "Rozwój współpracy miasta Suwałk z miastami partnerskimi na bazie działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia Czarnej Hańczy - rzeki o charakterze transgranicznym". Spółka z Gdańska wygrała przetarg na realizację tego zadania.

W ramach projektu "Rozwój współpracy miasta Suwałk z miastami partnerskim na bazie działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia Czarnej Hańczy - rzeki o charakterze transgranicznym" zostaną zamontowane dwa separatory substancji ropopochodnych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Czarna Hańcza.

Projekt dofinansowany będzie w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych. Całkowita wartość projektu 121 tysięcy euro. Termin realizacji projektu 1.04.2005 - 31.08.2005.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści