Suwalskie Wieści


Suwałki, 25 maja 2005 r.

Będzie AUKSOMieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny przyzwyczaili się już, że co roku na przełomie lipca i sierpnia w naszym regionie koncertuje AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Tak też będzie w tym roku. Prezydent Suwałk przyznał 20 tysięcy złotych na zorganizowanie VI Letniej Filharmonii AUKSO w dniach od 27.07 do 7.08. 2005 roku w ramach wspierania imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Suwałki w II półroczu 2005 roku.

Letnia Filharmonia AUKSO to unikatowy festiwal muzyczny. Dotąd z Orkiestrą AUKSO w Suwałkach i na Suwalszczyźnie grali między innymi: Kaja Danczowska, Michał Urbaniak, Leszek Możdżer, Andrzej Kulka i Janusz Olejniczak. Dyrektorem festiwalu jest Justyna Rekść-Raubo. AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy dyryguje Marek Moś. Orkiestra działa w stałym składzie, gra muzykę klasyczną i jednocześnie tworzy repertuar we współpracy z najwybitniejszymi artystami jazzu w Polsce.

Pełen tekst wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Suwałki w II półroczu 2005 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.mb rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach


Powrót - inne wieści