Suwalskie Wieści


Suwałki, 4 października 2004 r.

RONDO NA PUŁASKIEGO

Dobiega końca modernizacja ulicy Pułaskiego. Przeprowadzony remont zbliża się ku końcowi. Ułożono nową asfaltową nawierzchnię, powstały wzdłuż ulicy ścieżki rowerowe, nowe zatoki dla autobusów oraz duże rondo przy jednostce wojskowej. Stary przejazd przez skrzyżowanie w miejscu nowego ronda przyniósł kilka lat temu Suwałkom niebywałą promocję, o tym rozwiązaniu technicznym wspominały miejscowe jak i ogólnopolskie publikatory, a Teleekspress przyznał projektantowi, nie pamiętam jaki, ale bardzo śmieszny tytuł. Oby takich głupich projektów za, które my musimy płacić, w grodzie nad Hańczą nie było.

Bogdan Pieklik

Powrót - inne wieści