Suwalskie Wieści


Suwałki, 26 lutego 2005 r.

NAGRODY PREZYDENTA ZA DZIAŁANIA W KULTURZEPrezydent Suwałk Józef Gajewski nagrodził nagrodami pieniężnymi ponad dwadzieścia osób za twórczość, organizację imprez, ochronę dóbr kultury, całokształt działań na rzecz rozwoju i animacji kultury w mieście.

- Jesteście wspaniałymi ambasadorami kultury. To dzięki waszej pracy i zaangażowaniu o naszym mieście słyszy cała Polska i Europa - powiedział prezydent.


Listę nagrodzonych otwiera nestor suwalskiej fotografii Tadeusz Smagacz. Wśród nagrodzonych byli: fotografik Bogdan Pieklik, dowódca 14 Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej płk. Ryszard Bańkowski, organizator letnich koncertów Aukso p. Justyna Rekść-Raubo, dyrektor Archiwum Państwowego Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor ROKiS p. Maria Lauryn, dyrektor MDK p. Bożena Kamińska, historyk Krzysztof Skłodowski, animatrorzy działań na rzecz kultury Barbara Żylińska, Grzegorz Bogdan, Ewa Bogucka-Fimowicz, Jadwiga i Jerzy Karpowie, młodzi artyści: Paula Kalata, Kasper Zborowski, Eliza Szyłow, Anna Kordalska, Andrzej Piotrowski.


Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.


Kat
fot. M.Pieklik


Powrót - inne wieści