Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
"Rok w Unii"
pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Euroregionu "Niemen"PROTOKÓŁ z obrad jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Rok w Unii Europejskiej" organizowanego przez Urząd Miejski w Suwałkach, Euroregion Niemen, Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne.
POD PATRONATEM PREZYDENTA miasta Józefa Gajewskiego

Suwałki, 22-23 lipca 2005 r.

Jury:
Lech Charewicz - ZPAF (AFIAP), Warszawa, Piotr Wilczkowski - Polska Agencja Prasowa, Warszawa, Kaziemierz Gomułka - ZPAP, Suwałki.

Do oceny jury organizator konkursu przedłożył 112 prac 32 autorów z: Warszawy, Łodzi, Gołdapi, Białegostoku, Pisza, Wielbarka, Olsztyna oraz fotograficy z Białorusi – Grodno.

Jury przyznało: 

WYRÓŻNIENIA:

WYSTAWA POKONKURSOWA  - Wernisaż 24 sierpnia podczas DNI FRANCUSKO - POLSKICH w Suwałkach

Fotografia Grzegorza SpychalskiegoPowrót - konkurs fotograficzny