Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
"Rok w Unii"
pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Euroregionu "Niemen"Linki:

Prospekt organizacyjny konkursu
PROTOKÓŁ z obrad jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Rok w Unii Europejskiej"


Powrót