Suwalskie Wieści


Suwałki, 13 czerwca 2005 r.

Międzynarodowa sesja naukowa pt. "Eikon staroobrzędowy. Przemiany w sztuce ikonowej na obszarze ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII - XVIII wieku"

Domu Pracy Twórczej w Wigrach
16-19 czerwca 2005W ramach sesji w dniu 17.06 zapraszamy na otwarcie wystawy ikon staroobrzędowców ze zbiorów muzeów, galerii i kolekcji prywatnych w Polsce - duża galeria DPT, godz. 1830 Wystawa czynna do końca sierpnia 2005 r. w godz. 900 - 1800

Program oraz tematy poszczególnych wystąpień:

 • dr hab. Zoja JAROSZEWICZ - PIERESŁAWCEW (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Olsztyn) - "Staroobrzędowcy" - referat wstępny.
 • Wystąpienie przedstawiciela "Stowarzyszenia Staroobrzędowców w Polsce".

 1. ks. dr hab. prof. UKSW Michał JANOCHA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) - "Malarstwo ikonowe w Wielkim Księstwie Litewskim. Przegląd problemów badawczych. Próba syntezy".
 2. dr Irina TATAROVA - (Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowej) - "Niektóre problemy estetyki pogranicza kultur. Wielkie Księstwo Litewskie".
 3. mgr Małgorzata NIKOLSKA (Muzeum Południowego Podlasia, Biała Podlaska) - "Sacrum i eksponat. Ikona w zbiorach muzealnych".
 4. dr Grażyna KOBRZENIECKA - SIKORSKA (Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn) - "Tradycjonalizm sztuki staroobrzędowej".
 5. dr hab. Zoja JAROSZEWICZ - PIERESŁAWCEW (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Olsztyn) - "Ikona w życiu starowierów w świetle zachowanych rękopisów i druków z ziem I Rzeczypospolitej".
 6. mgr Nina DATKO (Polska Akademia Nauk, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, Warszawa) - "Przestrzeń ikony - przestrzeń świata".
 7. dr Aleksandra SULIKOWSKA - GĄSKA (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki oraz Muzeum Narodowe, Warszawa) - "Tematy propagandowe w sztuce staroobrzędowej".
 8. mgr Iwona MARCINOWICZ - JAKIMIUK (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Białystok) - "Przedstawieniowy język ikon staroobrzędowych XVII - XVIII wieku na Podlasiu i Białorusi".
 9. prof. dr hab. Stanisław STAWICKI (Warszawa) - "Techniczne i technologiczne przekazy źródłowe powstałe w kręgu kultury bizantyjskiej dla twórczości artystycznej".
 10. dr Oksana REMENIAKA (Państwowy Wołyński Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Łuck) - "Kanon jako duchowa cenzura stylistycznych zmian w malarstwie ikonowym Chełmszczyzny i Podlasia w XVII - XVIII wieku".
 11. mgr inż. arch. Jan PAWLICKI (Kraków) - "Popołudnia drzew. Przemiany rublowskiego kanonu Trójcy Św. w ikonach staroobrzędowych".
 12. mgr Aleksander JAROSZEWICZ (Mińsk) - "Ikonograficzne typy cudownych obrazów Matki Boskiej na Białorusi".
 13. mgr Anna LASKOWSKA (Państwowe Muzeum Historii Religii, Grodno) - "Kolekcja obrazów staroobrzędowych z XIX wieku w zbiorach Państwowego Muzeum Historii Religii w Grodnie".
 14. mgr Ludmiła RUSECKA (Państwowe Muzeum Historii Religii, Grodno) - "Kolekcja obrazów z przedstawieniem Matki Boskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historii Religii w Grodnie".
 15. mgr Elena KARPENKO (Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś, Mińsk) - "Mednae licco u zbory Nacjonalnaga Mastackaga Muzeja Respubliki Biełaruś. Nowyja postuplenii. / Miedziane wizerunki w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś. Nowe nabytki".
 16. mgr Aleksander SIEMASZKO (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Kraków) - "Ikony klasztoru supraskiego w XVI wieku".
 17. mgr Krystyna MART (Muzeum Okręgowe, Chełm) - "Ikonostasy cerkwi dekanatu chełmskiego w XIX - XX wieku".
 18. mgr Paweł SYGOWSKI (Lublin) - "Wyposażenie cerkwi surrogacji tykocińskiej unickiej eparchii chełmskiej".
 19. mgr Joanna TOMALSKA (Muzeum Podlaskie w Białymstoku) - "Podlaskie wizerunki Hodegetrii w XVII - XVIII wieku. Próba systematyki".
 20. prof. dr hab. Janusz BŁASZCZYK (Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej, Warszawa) - "Ikony metalowe XVII - XVIII wieku".
 21. dr hab. prof. UwB Józef MAROSZEK (Uniwersytet w Białymstoku) - "Lwowski wizerunek Matki Boskiej Zwycięskiej - podlaskie wotum Daniela Romanowicza".
 22. mgr Waldemar GÓRNY (Muzeum Zamek Górków, Szamotuły) - "Ikona św. Jana Chrzciciela Samotnika Pustyni z pracowni Pawła Korina III".
 23. dr Mirosław P. KRUK (Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Uniwersytet Gdański, Zakład Historii Sztuki) - "Krzyże i plakiety metalowe w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Narodowego w Krakowie".
 24. dr Urszula CIERNIAK - (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filologii Obcych) - "Josif Wołocki i Maksym Grek - o izografach i świętych ikon pisaniu".
Prowadzenie:
ks. dr hab. prof. UKSW Michał Janocha, prof. dr hab. Waldemar Deluga, mgr Joanna Tomalska.

  17.06.2005 (piątek):
 • godz. 0900 - 0945 - otwarcie sesji oraz referaty wprowadzające;
 • godz. 0945 - 1130 - sesja I - duża Galeria DPT;
 • godz. 1215 - 1400 - sesja II - duża Galeria DPT;
 • godz. 1515 - 1700 - sesja III - duża Galeria DPT;
 • godz. 1830 - otwarcie wystawy ikon staroobrzędowców ze zbiorów muzeów, galerii i kolekcji prywatnych w Polsce - duża Galeria DPT.
  18.06.2005 (sobota):
 • godz. 0930 - 1200 - sesja IV - duża Galeria DPT;
 • godz. 1215 - 1415 - sesja V - duża Galeria DPT;
 • godz. 1530 - 1730 - sesja VI - duża Galeria DPT;
 • godz. 1730 - 1800 - podsumowanie, zakończenie sesji.

Sesja i wystawa przygotowywana we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku (starszy kustosz Muzeum Podlaskiego mgr Joanna Tomalska tel. (+48 85) 742 14 40 wew. 38, tel. kom. +48 607 680 441 oraz Muzeum Zamek Górków w Szamotułach - mgr Waldemar Górny tel. kom. +48 502 438 715. Autor i kurator projektu: mgr Marcin Olejnik.
Zapraszamy.listonoszwigry@wigry.org
www.wigry.org
Dom Pracy Twórczej w Wigrach
16-412 Stary Folwark
tel. +48 87 563 7000
fax +48 87 563 7018Powrót - inne wieści