Suwalskie Wieści


Suwałki, 25 marca 2005 r.

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MA DYREKTORAElżbieta Baranowska ponownie została wybrana w konkursie na dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach.

Centrum kierowana przez Elżbietę Baranowską zajmuje się doradztwem zawodowym i kształceniem dorosłych, prowadzi zaoczne i wieczorowe szkoły dla dorosłych. Decyzję o powołaniu dyrektora podejmuje prezydent miasta.
Bogdan Pieklik
fot. Bogdan Pieklik


Powrót - inne wieści