Suwalskie Wieści


Suwałki, 21 sierpnia 2004 r.

"V FILHARMONIA aukso"

"V FILHARMONIA aukso - Wigry 2004"
30 lipca - 8 sierpnia 2004r


Idea

FILHARMONIA aukso - Wigry 2004 to unikalny festiwal muzyczny opierający się wykonawczo na jednej z najlepszych i najmłodszych orkiestr kameralnych w Polsce AUKSO Orkiestrze Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Jest to zespół, który jako jedyny działający w stałym składzie konsekwentnie pracuje nad literaturą klasyczną i jednocześnie tworzy repertuar we współpracy z najwybitniejszymi artystami jazzu w Polsce. W ten sposób buduje swój elitarny wizerunek jako orkiestry awangardowej, kroczącej własną drogą, poszukującej punktów stycznych świata klasyki i jazzu na najwyższym artystycznym poziomie. Efekty tej pracy są prezentowane podczas Festiwalu.

Historia Festiwalu

Od roku 2000 odbyły się cztery edycje FILHARMONII. Orkiestra towarzyszyła wspaniałym solistom. Zaproszenie dyrygenta i Dyrektora Artystycznego orkiestry Marka Mosia oraz Dyrektora Festiwalu - Justyny Rekść - Raubo przyjęła dotychczas czołówka artystów polskich, skrzypkowie: Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Michał Urbaniak, śpiewaczka Olga Pasiecznik, wiolonczelista Andrzej Bauer, gitarzysta Waldemar Gromolak i pianista Janusz Olejniczak, trębacz Tomasz Stańko. Jeden z wieczorów II FILHARMONII aukso został zarejestrowany i retransmitowany przez ogólnopolski Program Drugi POLSKIEGO RADIA. Co roku występy podsumowujące wspólną pracę muzyków są przyjmowane entuzjastycznie przez liczną publiczność, co jest głównym powodem powiększania zasięgu FILHARMONII (nadal wiążąc Festiwal centralnie z Wigrami i Suwałkami). W związku z tym w roku 2003 koncerty odbyły się w Wigrach, Sejnach, Suwałkach oraz w Augustowie. Na rok 2004 zaplanowano trzy koncerty w Suwałkach, i po jednym w Augustowie, Gawrych Rudzie, Sejnach i Wigrach. Honorowy Patronat nad V FILHARMONIĄ aukso objął po raz kolejny Prezydent Miasta Suwałki, Burmistrz Augustowa oraz, po raz pierwszy - Marszałek Województwa Podlaskiego. Spodziewana jest także kontynuacja patronatu Ministra Kultury.

Wykonawcy, program

W roku 2004 Festiwal odbędzie się już po raz piąty. Mając na celu utrzymanie najwyższego poziomu artystycznego, do udziału w V FILHARMONII aukso zostali zaproszeni m.in.: znakomita śpiewaczka - Urszula Kryger, niezwykła osobowość pianistyczna - Leszek Możdżer oraz wybitny akordeonista - Klaudiusz Baran. Podczas Festiwalu będzie można usłyszeć dzieła stanowiące kanon literatury muzycznej m.in. utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Franciszka Schuberta, obok których zabrzmi również muzyka nowsza (Dymitr Szostakowicz, Astor Piazzolla, Wojciech Kilar). W tym roku, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Witolda Lutosławskiego - zostanie złożony także hołd wielkiemu kompozytorowi, w postaci koncertu kameralnego, będącego nowym spojrzeniem na twórczość klasyka XX wieku ("Lutosphere"). Po raz kolejny pojawi się też oryginalna propozycja programowa łącząca jazz i klasyczne instrumentarium. Będą to kompozycje Leszka Możdżera, któremu towarzyszyć będzie, jak zawsze - orkiestra AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia.

Edukacja artystyczna, promocja młodych, promocja regionu

Równoległym nurtem są warsztaty, spotkania i zajęcia edukacyjne adresowane do młodzieży z Suwalszczyzny i Podlasia oraz członków orkiestry AUKSO. Gościem piątej edycji FILHARMONII będzie wybitny kompozytor - Paweł Szymański, a spotkanie z nim poprowadzi teoretyk i muzykolog - Krzysztof Szwajgier. Wyłonieni w wyniku współpracy Fundacji ze szkołami muzycznymi i twórczym środowiskiem lokalnym młodzi adepci sztuki oraz ich pedagodzy spotykają się z zaproszonymi artystami. W roku 2004 zajęcia odbędą się w klasach śpiewu, akordeonu i improwizacji fortepianowej. Wspólną pracę podsumuje koncert o charakterze promocyjnym, włączony w kalendarz wydarzeń festiwalowych. W ramach festiwalu odbędzie się także wydarzenie współorganizowane z Młodzieżowym Domem Kultury w Suwałkach, adresowane do wszystkich uczestników, poświęcone bliższemu poznaniu i promocji dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny: tańca, gwary i pieśni charakterystycznych dla tych niezwykle ciekawych północno-wschodnich terenów przygranicznych.

Organizacja

Festiwal jest zorganizowany przez FUNDACJĘ MUZYKI aukso z Warszawy i dotychczas odbywał się dzięki współpracy z Domem Pracy Twórczej w Wigrach oraz Urzędem Miejskim w Suwałkach, a także instytucjami kulturalnymi (Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, Ośrodek Kultury w Sejnach, Augustowskie Placówki Kultury) oraz dzięki wsparciu lokalnych firm (SIDO, JANZA). W poszczególne koncerty zaangażowane są także: Urząd Miasta w Augustowie, Starostwa Powiatowe i Urzędy Gminy w Suwałkach i w Sejnach. Patronaty medialne nad festiwalem sprawują: ogólnopolskie POLSKIE RADIO, POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK, TV Suwałki INTRO, Tygodnik Suwalski, Gazeta Współczesna oraz wortal internetowy www.kamerton.net. Biuro organizacyjne podczas Festiwalu znajduje się w Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

"V FILHARMONIA aukso - Wigry 2004"