Suwałki - Gospodarka

     Od 1989 roku profil gospodarczy miasta Suwałki ulega stopniowym zmianom. Powoli, ale systematycznie dominować zaczynają małe i średnie przedsięborstwa. Rozpoczęła się jednocześnie likwidacja i upadłość dużych, państwowych zakładów produkcyjnych. W 1999r. zarejestrowanych zostało w Suwałkach ok. 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.

     Z dużych państwowych zakładów pracy w mieście, po przekształceniach własnościowych pozostały tylko:
1. ośrodek maszynowy - Huta Katowice POM Sp. z o.o.,
2. fabryki mebli: Forte S.A.
3. fabryka mebli Home Meble S.A.,
4. producent sprzętu oświetleniowego - Polam Sp. z o.o.,
5. Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,
6. producent podkładów kolejowych - WPS Kolbet S.A.,
7. Suwalskie Zakłady Drobiarskie "Animex" Spółka z o.o.

     Większymi przedsiębiorstwami w Suwałkach są:

w przemyśle odzieżowym:
- Zakłady Przemysłu Odzieżowego "North"
- Odzieżowa Spółdzielnia Pracy im. Marii Konopnickiej

w przemyśle rolno-spożywczym:
- Spółdzielnia Mleczarska "Sudowia",
- Browar Północny - Spółka z o.o.,
- Firma Piekarniczo-Cukierniczą "Janza",
- Palarnia Kawy "SIDO".

w przemyśle drzewnym:
- CDM Sp. z o.o.,
- Fabryka mebli: "Forte" S.A.,
- PPH "Home Meble" S.A.,
- "Meblet",
- Zakład Stolarko Budowlanej "CAL S. C.".

w handlu:
- "Biedronka", "SAJD", "Juvena", "Arkadia"
- "Chata", "Wigry" , "Alfa", "EL-DOM", "SABO", "Garden".

w usługach:
- "FOTO-HELA", "A.U. OMEGA".