Kultura i Sztuka w Suwałkach


     Instytucjami, które "z urzędu" zajmują się krzewieniem kultury w naszym mieście są Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

TUTAJ można przejrzeć zestawienie imprez Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki zaplanowanych do realizacji w roku 2000.

     Placówki te prowadzą działalność w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego, organizują cykliczne imprezy kulturalne, występy zespołów muzycznych, przeglądy kulturalne, festiwale, wystawy.

     Z działających zespołów należy wymienić:

w dziedzinie teatru:
- "Mikrus", "Plama","Dzieci z Bullerbyn i Spółka", "Teatr Efemeryczny",
w dziedzinie tańca:
- Zespół Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna", "Flex", "Kontra", "Piruecik", Zespół Tańca Współczesnego "Fantazja",
w dziedzinie muzyki:
- zespoły muzyczne "Shamrock", "Night Come", "Kawa z Deszczem" , zespoły muzyczno-wokalne "Retro" i "Suwalski Chór Seniora" oraz Miejska Orkiestra Dęta,
w dziedzinie plastyki:
dziecięca grupa plastyczna "Plamka", Autorskie Studio Rysunku i Amatorska Grupa Plastyczna "Sztaluga",
w dziedzinie fotografii:
- Klub Fotograficzny "PaCamera"

     W mieście działają trzy muzea:

 • Muzeum Okręgowe,
 • Muzeum im. Marii Konopnickiej (oddział Muzeum Okręgowego),
 • Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny.

       oraz dwa kina:

 • Kino "Bałtyk" .
 • Kino "Miś" przy Suwalskim Towarzystwie Muzycznym.

       Prasa lokalna, radio, telewizja:

  Na terenie Suwałk ukazuje się 5 tytułów, w tym m. in.:

 • Tygodnik - "Krajobrazy"
 • Miesięcznik - "Nasza Gazeta Suwalska"
 • Kwartalnik - "Jaćwież"
 • "Tygodnik Suwalski"
 • "Nasze Krajobrazy"
  a także dzienniki regionalne "Gazety Współczesnej", "Gazety Wyborczej" i "Kuriera Porannego".

  W mieście działa również Radio "5" oraz Telewizja Suwalska "Vectra".

       Zabytki architektury i budownictwa:

  Do ważniejszych zabytków architektonicznych miasta można zaliczyć:

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski,
 • Kościół pw. Św. Piotra i Pawła,
 • Zespół klasycystycznych kamieniczek wzdłuż ul. Kościuszki,
 • Budynek dawnego gimnazjum gubernialnego, obecnie I LO.
 • Budynek Resursy obecnie Muzeum Okręgowego,
 • Budynek Ratusza Miejskiego,
 • Konkatedrę pw. Św. Aleksandra,
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. gimnazjalny.

       Biblioteki w naszym mieście:

 • Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej
 • Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
 • dwie biblioteki akademickie
 • sześć bibliotek szkolnych

  W bieżącym (1999) roku powstało w Suwałkach Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

       Szkolnictwo:

 • Przedszkola
 • 10
 • Szkoły podstawowe
 • 12
 • Licea ogólnokształcące
     (dzienne, wieczorowe i zaoczne)
 • 11
 • Szkoły policealne i pomaturalne
 • 16
 • Licea zawodowe i technika zawodowe  
 • 39
 • Zasadnicze szkoły zawodowe
 • 17
 • Szkoła muzyczna I i II stopnia
 • 1
 • Szkoły wyższe
 • 4